PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES HOS KURBAD LIMFJORDEN


Introduktion

Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

PERSONDATAPOLITIK

Ved fjorden 2 Træning ApS – Kurbad Limfjorden

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Ved fjorden 2 træning ApS – Kurbad Limfjorden (“vi”, “os”, “vores”) behandler personoplysninger.

Kontaktoplysninger

 • Vi er dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.
 • Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på:

Ved fjorden 2 træning ApS
Ved Fjorden 6B 2th
7600 Struer
Danmark
E-mail: Kristina@vvfj.dk
Telefon: 21 48 00 22

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, som fremgår af afsnit 3 nedenfor.

Vi indsamler de personoplysninger, som du giver os, herunder når du:

 • Bestiller behandling eller andet i forbindelse med dit besøg i Kurbad Limfjorden
 • foretager en betaling (eksempelvis kreditkortoplysninger),
 • kommunikerer med os

Anvendelse af dine personoplysninger

Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at opfylde vores aftale med dig, herunder for at give dig de tjenesteydelser og den service, som du har bedt om.
 • For at kommunikere med dig
 • For at kommunikere med dig via e-mail, telefon og/eller SMS
 • For at overholde vores juridiske forpligtelser og for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

Vi kan i det omfang, det er nødvendigt eller relevant overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • Udbydere af it-systemer og services
 • Vores revisor og rådgivere
 • Offentlige myndigheder, men kun i det omfang, det er påkrævet i henhold til lov eller retskendelse, eller hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.
 • Andre tredjeparter, hvis du giver samtykke hertil.
  • Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for:

 • at indgå eller opfylde en aftale med dig, herunder for at give dig de tjenesteydelser og den service, som du har bedt om samt for at håndtere dine betalinger,
 • at overholde vores retlige forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring
 • at forfølge vores legitime interesser, herunder drift og udvikling af vores virksomhed, behandling af dine forespørgsler og for at forebygge, opdage og undersøge svig eller anden ulovlig aktivitet.

Beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse.
 • De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som anført herunder:


Typen af personoplysninger


Opbevaringsperiode

Personoplysninger modtaget med henblik på indgåelse og opfyldelse af en tjenesteydelse for dig.

Op til 3 år efter din tjenesteydelse ophører eller så længe opbevaring er påkrævet ved lov (eksempelvis for at overholde kravene i bogføringsloven).

Personoplysninger givet via mail korrespondance

Slettes umiddelbart efter sagen/forespørgslen er færdigbehandlet

Personoplysninger modtaget i forbindelse med anden korrespondance så som serviceforespørgsler mv.

Indtil din henvendelse er færdigbehandlet, og der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance.

Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

Indtil dit samtykke tilbagekaldes eller ikke har været anvendt af os i 1 år.

Indsigt i og korrektion af dine personoplysninger

Under visse forudsætninger har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:

 • Retten til at modtage en kopi af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig og til at videregive denne kopi til en anden dataansvarlig.
 • Retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger som vi har indsamlet om dig.
 • Retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig.
 • Retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

Ændringer til denne privatlivspolitik

Denne persondatapolitik vil løbende blive opdateret. Væsentlige ændringer vil blive meddelt dig via e-mail.

Book tid til behandling eller entré til kurbadet

Book